Καταμέτρηση

Xρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την Καταμέτρηση, Καταχώριση Ενδείξεων Μετρητή, Τηλέφωνα Καταμέτρησης.

Εκσυγχρονισμός Μετρητικών Συστημάτων

Συστήματα Τηλεμέτρησης & επεξεργασίας μετρητικών δεδομένων πελατών.

Σύνδεση με το Δίκτυο

Αρχική Σύνδεση, Αποξήλωση παροχής, Έντυπα (Αιτήσεις, Δηλώσεις κλπ.), Πληρωμή Συμμετοχών κλπ.

Θέματα Σταθμών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Οικιακές παροχές, net metering, virtual net metering, Πρόγραμμα Στεγών, Συνδέσεις Σταθμών ΑΠΕ, κλπ

Θέματα μη Διασυνδεδεμένων Νησιών

Ανακοινώσεις, Διαδικασίες, Σταθμοί ΑΠΕ, Δικαιολογητικά Συμβάσεων, Συνδέσεις...

Ειδικά Τιμολόγια

Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, Ευάλωτοι πελάτες, Επιδότηση λόγω αιθαλομίχλης, Τιμολόγιο Αλληλεγγύης.

Ασφάλεια Δικτύου Ηλεκτροδότησης και Εγκαταστάσεων

Η ηλεκτρική ενέργεια, πολύτιμη για κάθε δραστηριότητά μας, απαιτεί προσοχή τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χώρους.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εφιστά την προσοχή στους καταναλωτές μέσα από βασικές συμβουλές που πρέπει να ακολουθήσουν, προκειμένου να προστατευτούν από ατυχήματα που μπορεί να προκληθούν από τον ηλεκτρισμό. Οι βασικότερες αιτίες ατυχημάτων από τον ηλεκτρισμό, προκύπτουν από την ακατάλληλη και ανεπαρκή ηλεκτρική εγκατάσταση αλλά και από την παράλειψη τήρησης βασικών κανόνων ηλεκτρικής ασφάλειας.