Κέντρα Βλαβών Αττικής

 Αθηνών   10503 
 Πειραιώς  10504
 Περιστερίου  10505
 Μεσογείων  10506
 Ελευσίνας  10507
 Φιλοθέης - Κηφισιάς  10508
 Καλλιθέας  10509

Κέντρα Βλαβών Θεσσαλονίκης

 Δυτ. Θεσσαλονίκης   10521
 Κέντρο Θεσσαλονίκης  10522
 Ανατ. Θεσσαλονίκης  10523

Κέντρα Βλαβών Περιφέρειας

 Τηλέφωνα βλαβών της περιφέρειας στο πλαίσιο κάθε Νομού για κλήση μόνο από σταθερό τηλέφωνο ΟΤΕ  1050 
 Τηλέφωνα βλαβών της περιφέρειας
για κλήση από σταθερό ή από κινητό τηλέφωνο όλων των παρόχων
 Βρείτε το τηλέφωνο της περιοχής σας εδώ

Όλα τα τηλέφωνα βλαβών λειτουργούν με αστική χρέωση