Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με την ένδειξη του μετρητή σας επικοινωνήστε με το τμήμα Καταμέτρησης της περιοχής σας.

Το τηλέφωνο Καταμέτρησης αναγράφεται στην πρώτη σελίδα του λογαριασμού σας.