Στο site μας χρησιμοποιούνται cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρίας σας. Εάν συνεχίσετε την πλοήγηση σας στον ιστότοπο, θεωρούμε ότι συναινείτε στην εγκατάστασή τους.

Περισσότερα...

Αντικείμενο του Έργου

Το αντικείμενο του Έργου αφορά στον εκ­συ­γ­­χρονισμό του Κέντρου Ελέγχου Δικτύων Δια­νο­μής (ΚΕΔΔ) της Αττικής μέσω προμήθειας και εγ­κατάστασης συστη­μάτων Supervisory Control and Data  Acquisition-Data Management System (SCADA-DMS), συ­στημάτων τηλε­χειρισμών (Remote Transmitter Units-RTUs) στους Υποσταθμούς (Υ/Σ) Υψηλής Τάσης/ΜέσηςΤάσης(ΥΤ/ΜΤ) αλλά και στην ανα­δι­οργάνωση των επιμέρους μονάδων του.

Νέα Συστήματα και Υπηρεσίες

  • Servers (Database– SCADA – DMS)
  • SCADA software
  • DMS software
  • 107RTUs
  • 115 Inverters και 645 Converters

Οφέλη

Τα οφέλη που αναμένονται από την υλοποίηση του εν λόγω Έργου, αφορούν:

  • στη βελτίωση της αξιοπιστίας του συστήματος διαχείρισης του Δικτύου της Αττικής, των δεικτών ποιότητας καθώς και του εντοπισμού των ασθενών σημείων του Δικτύου
  • στη συγκέντρωση και εξοικονόμηση πόρων, στην αποτελεσματικότερη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού κατά τη διάρκεια βλαβών και στην καλύτερη και ταχύτερη αντιμετώπιση των διακοπών
  • στη μείωση της φόρτισης των εγκαταστάσεων σε περιόδους αυξημένης ζήτησης και στον περιορισμό απωλειών ισχύος και ενέργειας στο Δίκτυο
  • στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων διαχείρισης Δικτύων, μελετών και εκπαίδευσης του αρμόδιου προσωπικού
  • στην ομογενοποίηση των τηλεχειριζόμενων συστημάτων.


Πρόοδος Έργου

75% του Έργου. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το νέο SCADA του ΚΕΔΤο Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το Δ της Αττικής, ενώ είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση νέων RTUs, στους Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης σε ποσοστό 72%. Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού διαγράμματος στο SCADA του Δικτύου των 6,6kV και πραγματοποιείται η εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες επικαιροποίησης των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων στο SCADA του Δικτύου των 20kV. Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των παλαιών ΚΕΔΔ, μεταφέρθηκε το ΚΕΔΔ Ν. Ιωνίας στο κεντρικό κτίριο του Τομέα Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου (ΤΑΛΔ) και συνεχίζεται η προετοιμασία για την αντίστοιχη μεταφορά του ΚΕΔΔ Παλλήνης.