Το Έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2019. Μέχρι τον 12ο/2017 υλοποιήθηκε το 75% του Έργου. Συγκεκριμένα, εγκαταστάθηκε και λειτουργεί το νέο SCADA του ΚΕΔΔ της Αττικής, ενώ είναι σε εξέλιξη η εγκατάσταση νέων RTUs, στους Υποσταθμούς Υψηλής/Μέσης Τάσης σε ποσοστό 72%. Ολοκληρώθηκε η επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού διαγράμματος στο SCADA του Δικτύου των 6,6kV και πραγματοποιείται η εκπαίδευση του προσωπικού στη λειτουργία του συστήματος. Συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς οι εργασίες επικαιροποίησης των ηλεκτρονικών διαγραμμάτων στο SCADA του Δικτύου των 20kV. Στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης και εκσυγχρονισμού των παλαιών ΚΕΔΔ, μεταφέρθηκε το ΚΕΔΔ Ν. Ιωνίας στο κεντρικό κτίριο του Τομέα Ανάπτυξης και Λειτουργίας Δικτύου (ΤΑΛΔ) και συνεχίζεται η προετοιμασία για την αντίστοιχη μεταφορά του ΚΕΔΔ Παλλήνης.