Την Πέμπτη 16 Μαϊου 2013 πραγματοποιήθηκε επίσκεψη του Προέδρου και ΔΝΣ ΔΕΔΔΗΕ και στελεχών της εταιρίας στα γραφεία της «Enel Distribuzione» στη Ρώμη της Ιταλίας.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης έλαβε χώρα συνάντηση μεταξύ των στελεχών της Διοίκησης του ΔΕΔΔΗΕ και της Διοίκησης της ENEL DISTRIBUTIONE κατά την οποία συζητήθηκαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος καθώς και εξετάστηκε η δυνατότητα πιθανών συνεργασιών μεταξύ των δύο εταιριών.