Α: ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ 

Η Διεύθυνση Υλικών, Προμηθειών & Μεταφορών προκηρύσσει τους πιο κάτω ανοικτούς Διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών:
Οι Διαγωνισμοί με εκτιμώμενη αξία Σύμβασης μεγαλύτερη από 60.000,00€ και ημερομηνία δημοσίευσης μετά την 12.3.2018 διενεργούνται μέσω των Συστημάτων Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών και Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της εταιρείας «cosmoONE», με χρήση της πλατφόρμας «sourceONE».

Οι Οικονομικοί Φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν, θα πρέπει να:
• αποκτήσουν κωδικούς πρόσβασης στα συστήματα της «cosmoONE» στο σύνδεσμο http://www.cosmo-one.gr/register/  
• συνδεθούν στα συστήματα της «cosmoONE» μέσω του συνδέσμου https://www.marketsite.gr/  

Για την τεχνική υποστήριξη των Οικονομικών Φορέων στη διαδικασία εγγραφής και υποβολής προσφορών, η «cosmoONE» παρέχει δωρεάν Υπηρεσία Υποστήριξης Πελατών, η οποία είναι διαθέσιμη καθημερινά, Δευτέρα έως Παρασκευή (9:00 - 17:00) στα τηλέφωνα 210 2723360 – 801 11 15500 και/ή στο email: helpdesk@cosmo-one.gr  

Οδηγίες Εγγραφής στα συστήματα της «cosmoONE» (registration) 

Οδηγός χρήστη Οικονομικού Φορέα για την εφαρμογή Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση ανά Είδος

Συμπλήρωμα: Οδηγός Προμηθευτή Ανάθεση ανά Ομάδα Ειδών

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ