ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Λεωφόρος Συγγρού 24, 117 42 ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ & ΩΡΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΔ-208 «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ - ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΜΕΤΡΗΣΗΣ» 06/07/2017 09:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔ Αγίας Άννης 70, Αιγάλεω Β. ΡΟΓΚΑΚΟΣ 210 3403202

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ορίζεται η 16η/06/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00. Οι προσφορές κατατίθενται στην Αίθουσα «Εκδηλώσεων», ισόγειο, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, ή στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Δικτύου, 5ος όροφος, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, σε περίπτωση κωλύματος

Τεύχη του Διαγωνισμού:

ΤΕΥΧΟΣ Α - ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ Β - ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΤΕΥΧΟΣ Γ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΌΡΟΙ

ΤΕΥΧΟΣ Δ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ            

  ΤΕΥΧΟΣ Ε - ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ-ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤ - ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ

ΤΕΥΧΟΣ Ζ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Η – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τ

ΕΥΧΟΣ Θ - ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΔΔ-207 Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων 06/03/2018 06:00

ΔΕΔΔΗΕ/ΔΔ Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα Δ. ΞΥΔΑΣ 210 9090891

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ορίζεται η 21η Οκτωβρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 Οι προσφορές κατατίθενται στην Αίθουσα «Εκδηλώσεων», ισόγειο, Λ. Συγγρού 24, 117 42, Αθήνα, ή στο πρωτόκολλο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 18/09/2015 Απαντήσεις σε ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με το Διαγωνισμό ΔΔ-207 για το έργο «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρησης και Διαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εμπορικών Καταναλωτών και Εφαρμογής Έξυπνων Δικτύων»             

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 14/9/2015 Λαμβάνοντας υπόψη, αιτήματα εταιριών, για παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας