Περιοχή Κοζάνης

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 403-ΔΕ Σχεδιαστές μέσω Συστημάτων Η/Υ ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Αλεξανδρούπολης

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ1/2017


Έδρα ΔΠΜ-Θ

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Οδηγός ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Σχεδιαστές μέσω συστημάτων Η/Υ ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 403-ΔΕ Διοικητικοί Γραμματείς ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Πολυγύρου

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Δράμας

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Κιλκίς

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Βέροιας

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Κομοτηνής

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Ξάνθης

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Κατερίνης

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Φλώρινας


Αποτελέσματα για θέση 404
-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικών Δικτύων ΣΟΧ1/2017