Έδρα ΔΠΚΕ

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 402-ΤΕ Πληροφορικής ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 403-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Λάρισας

Αποτελέσματα για θέση 400-ΥΕ Τραπεζοκόμων ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Τρικάλων

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων και Υπογείων Δικτύων) ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Χαλκίδας

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Λαμίας

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 402-ΔΕ Υπαλλήλων Γραφείου ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 403-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Θήβας

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Λιβαδειάς

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Άμφισσας

Αποτελέσματα για θέση 400-Χειριστές Μηχανοκίνητων Μηχανημάτων Ανύψωσης ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Βόλου

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Χειριστές Μηχανοκίνητων Μηχανημάτων Ανύψωσης ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Αλιβερίου

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ1/2017