Αποτελέσματα για θέση 101 - ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΨΥΚΤΙΚΟΣ) ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 102 - ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ) ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 103 - ΔΕ Οδηγός με δίπλωμα Γ (C) κατηγορίας ΣΟΧ1/2017