Περιοχή Άρτας

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ1/2017


Έδρα ΔΠΠ-Η

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Οδηγός Μηχανοδηγός Χειριστής ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Ναυπλίου

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτης Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Σπάρτης

Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων ΣΟΧ1/2017

Περιοχή Κέρκυρας

Αποτελέσματα για θέση 400-ΠΕ Υπαλλήλων Γραφείου ΣΟΧ1/2017

Αποτελέσματα για θέση 401-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Δικτύων ΣΟΧ1/2017


Περιοχή Ζακύνθου


Αποτελέσματα για θέση 400-ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων-Υπογείων Δικτύων ΣΟΧ1/2017