1. Περιβαλλοντική Στρατηγική-Bιοποικιλότητα 

Ο ΔΕΔΔΗΕ επιδιώκει την ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη δραστηριότητά του (διανομή ηλεκτρικής ενέργειας). Αυτό επιτυγχάνεται καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί βασικό κριτήριο στη λήψη αποφάσεων της Εταιρίας. 

Ο ΔΕΔΔΗΕ συμμετέχει ενεργά στην προστασία της χλωρίδας και της πανίδας στοχεύοντας στην ανάπτυξη και 
διατήρηση περιβαλλοντικών αξιών. 

Σε συνεργασία με αρμόδιους φορείς και οργανώσεις, επεμβαίνει προστατευτικά στα δίκτυα που βρίσκονται σε τοποθεσίες όπου ζουν σπάνια είδη πουλιών, υλοποιώντας σημαντικές παρεμβάσεις και υιοθετώντας νέες τεχνολογίες, ειδικά σε περιοχές που αποτελούν ακόμα γεωγραφικό πέρασμα. 

Για την ασφαλή διέλευση και διαμονή των πελαργών, όπως και άλλων αποδημητικών ειδών στη χώρα μας, η Εταιρία προγραμματίζει και υλοποιεί σημαντικές παρεμβάσεις στα δίκτυά της σε πλείστες περιοχές. Συγκεκριμένα : 

- Τοποθετεί ειδικά μονωτικά καλύμματα στους αγωγούς των δικτύων σε περιοχές – περάσματα των πουλιών. Τέτοιες παρεμβάσεις έγιναν στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το ΕΚΠΑΖ (Ελληνικό Κέντρο Περίθαλψης Άγριων Ζώων) και στο Σούνιο σε συνεργασία με την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία. 

- Τοποθετεί ειδικές κατασκευές πάνω σε στύλους, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, για να φτιάχνουν οι πελαργοί τις φωλιές τους χωρίς κίνδυνο.

- Συνεργάζεται με ΜΚΟ,για την περίθαλψη της άγριας ζωής στη χώρα μας, με την κάλυψη μέρους του κόστους περίθαλψης τραυματισμένων πουλιών λόγω ηλεκτροπληξίας ή πρόσκρουσης σε καλώδια.Φωτ.: Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γ. Κόλλιας κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στο Κέντρο 
Περίθαλψης της ΑΝΙΜΑ στην Καλλιθέα.2. Βελτίωση αισθητικής δικτύων 

Σταθερή επιδίωξη της Εταιρίας είναι η βελτίωση της αισθητικής των δικτύων, δίνοντας προτεραιότητα στις υπογειώσεις των νέων δικτύων στις αστικές περιοχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα αισθητικής αναβάθμισης των υπαρχόντων εναερίων δικτύων με την αντικατάσταση γυμνών εναέριων αγωγών από συνεστραμμένα καλώδια και με τη χρήση επίγειων συνεπτυγμένων (compact) υποσταθμών αντί εναέριων, σε αισθητικά επιβαρημένες από αυτά αστικές περιοχές, καθώς και σε παραδοσιακούς ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (από πολιτιστική ή τουριστική άποψη) οικισμούς. 
Φωτ.: Η Χώρα της Άνδρου με τα πλακόστρωτα δρομάκια αλλά και τα επιβλητικά της αρχοντικά είναι μια από τις περιοχές στις οποίες έχει ολοκληρώσει τις υπογειώσεις των Δικτύων ο ΔΕΔΔΗΕ.

3. Δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος 

Στην προστασία του φυσικού πλούτου, συμβάλλουν και άλλες επιχειρηματικές δράσεις, όπως το κλάδεμα των δέντρων και ο καθαρισμός της παρεδάφιας βλάστησης με τη συνδρομή τοπικών φορέων για τη δασοπροστασία. 

-O ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει και υποστηρίζει πρωτοβουλίες δενδροφύτευσης αλλά και αναγέννησης του φυσικού περιβάλλοντος. Ενδεικτικά αναφέρεται η οικονομική ενίσχυση της Ομάδας Εθελοντικής Δράσης Χίου «Όμικρον» η οποία προστατεύει αλλά και συμβάλλει καθοριστικά στην ανάπτυξη του φυσικού περιβάλλοντος του νησιού, το οποίο έχει πληγεί σοβαρά από την καταστροφική πυρκαγιά του 2012. 

-Επιπλέον ο ΔΕΔΔΗΕ προχωρά στην τοποθέτηση συνεστραμμένων καλωδίων καθώς και συνθετικών μονωτήρων για την προστασία του Δικτύου από την ατμοσφαιρική ρύπανση ενώ εφαρμόζει ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων καθώς και πρόγραμμα μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των κτιρίων της Εταιρίας για εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του όγκου των απορριμμάτων. 
Σε αυτή την κατεύθυνση συμμετέχει στα προγράμματα της Φωτοκύκλωσης για τη συλλογή απόβλητων φωτιστικών και λαπτήρων, της Free Recycle για τη συλλογή toners και inkjet μελανιών και συνεργάζεται με το Δήμο Αθηναίων για την ανακύκλωση χαρτιού. 

-Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί πρωταρχικό στόχο για το ΔΕΔΔΗΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής που εφαρμόζει για την προστασία του περιβάλλοντος . Οι Έξυπνοι Μετρητές και κατ΄επέκταση τα Έξυπνα Δίκτυα συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του στόχου για περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας που συνεπάγεται μεγαλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. 
Οι Έξυπνοι Μετρητές αποτελούν στοιχειώδη συνιστώσα για την ανάπτυξη των Έξυπνων Δικτύων και στο πλαίσιο αυτό ο ΔΕΔΔΗΕ έχει ήδη ξεκινήσει την αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων μέτρησης με τα ευφυή συστήματα.