Εξωτερικό Περιβάλλον Επιχείρησης 

- Βασικός στόχος του ΔΕΔΔΗΕ είναι η διασφάλιση της επιτυχούς έκβασης προγραμμάτων δράσης, με στόχο την ελάφρυνση από δισεπίλυτα κοινωνικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν άτομα ή κοινωνικές ομάδες, είτε μέσω οικονομικών ενισχύσεων είτε παρέχοντας υπηρεσίες και τεχνογνωσία. 
Οι Μη κυβερνητικές οργανώσεις και κοινωνικοί φορείς αποτελούν ομάδες άμεσου ενδιαφέροντος για την ΕΚΕ του ΔΕΔΔΗΕ, επιδιώκοντας την ικανοποίηση των προσδοκιών που αφορούν στη βελτίωση της επικοινωνίας, στην επιτυχημένη έκβαση κοινών προγραμμάτων αλληλεγγύης και στην ενίσχυση στο κοινωνικό τους έργο. Ο ΔΕΔΔΗΕ στηρίζει με συνέπεια και συνέχεια ΜΚΟ όπως η «Κιβωτός του Κόσμου», όπου έχει συμμετάσχει στη συγκέντρωση προϊόντων για τη στήριξη ευπαθών κοινωνικά ομάδων τα Χριστούγεννα του 2012. 

- Παράλληλα ο ΔΕΔΔΗΕ ενισχύει την τοπική επιχειρηματικότητα, με ανάθεση εργασιών κατασκευών σε τοπικούς εργολάβους και προμήθεια των απαραίτητων υλικών από την τοπική αγορά ενισχύοντας έτσι και την ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας. 
Ο ΔΕΔΔΗΕ διαθέτοντας πανελλαδική παρουσία, προχωρά σε διακηρύξεις Διαγωνισμών σε κάθε περιοχή-τόσο για υλικά όσο και για υπηρεσίες- με πρωταρχικό στόχο να προσελκύσει τοπικούς επιχειρηματικούς παράγοντες που θα καλύψουν τις ανάγκες του. 

- Επιπλέον παρέχει τεχνογνωσία στους Δήμους της χώρας σε θέματα οδοφωτισμού και φωτισμού κτιρίων, με βασικό στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. 

- Υποστηρίζει πρωτοβουλίες κοινωνικού ή πολιτιστικού χαρακτήρα σε τοπικές κοινωνίες, πολιτική που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα χορηγιών. Ενδεικτικά αναφέρεται η οικονομική ενίσχυση του «Άλμα Ζωής» για ενέργειες κατά του καρκίνου του μαστού, αλλά και η ενίσχυση εκδηλώσεων που διοργανώνει το «Μαζί για το Παιδί». 

- Προσφέρει απασχόληση σε φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ, σπουδαστές και μαθητές Τεχνικών Σχολών, στο πλαίσιο της πρακτικής τους άσκησης, μεταλαμπαδεύοντας την τεράστια τεχνογνωσία του προσωπικού του στους νέους ανθρώπους και αναβαθμίζοντας έτσι το επίπεδο της τεχνικής κατάρτισης στη χώρα. 

- Συνεισφέρει στη βελτίωση του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας (με την ενίσχυση συνεδρίων – ημερίδων, στα οποία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, χορηγίες σε σχολεία κλπ). 

- Εκπονεί ερευνητικά έργα σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ενώ ταυτόχρονα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα κυρίως στον τομέα των Έξυπνων Δικτύων (Smart Grids). 

- Συνεισφέρει στην περαιτέρω καλλιέργεια του εκπαιδευτικού επιπέδου της χώρας (με την ενίσχυση συνεδρίων-ημερίδων, στα οποία συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα, χορηγίες σε σχολεία κλπ). 

- Διοργανώνει σεμινάρια για μαθητές τα οποία αφορούν στις μεθόδους εξοικονόμησης της ενέργειας, τόσο στην Αττική όσο και στην Περιφέρεια (Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπουλη, Ιωάννινα). Εσωτερικό Περιβάλλον Επιχείρησης 

- Στο ΔΕΔΔΗΕ, συνεχίζεται και εντείνεται η προσπάθεια διατήρησης και διασφάλισης κατάλληλου εργασιακού περιβάλλοντος και ίσων ευκαιριών εξέλιξης, παρέχοντας ευκαιρίες «Διά βίου μάθησης», ανάπτυξης δεξιοτήτων και γνώσεων μέσω ενδοεπιχειρησιακών προγραμμάτων εκπαίδευσης και ειδικών προγραμμάτων σπουδών. 

- Οργανώνονται επιστημονικές – εκπαιδευτικές διαλέξεις και παροτρύνεται η συμμετοχή εργαζομένων σε συνέδρια – σεμινάρια εξωτερικών φορέων. 

- Εξασφαλίζονται ίσες ευκαιρίες στα δύο φύλα, τόσο στις νέες προσλήψεις όσο και στην ιεραρχική εξέλιξη. 

- Χορηγούνται ειδικές άδειες σε εργαζόμενους με μονογονεϊκή οικογένεια. 

- Διοργανώνονται ειδικές εκδηλώσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα για τη σύσφιξη των σχέσεων των εργαζομένων, όπως η ετήσια κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίττας, ενώ διατίθενται δώρα στα παιδιά των εργαζομένων την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών. 

- Χορηγούνται ειδικές άδειες με αποδοχές για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών των εργαζομένων. 

- Αντιμετωπίζονται θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, μέσω της λήψης συγκεκριμένων μέτρων προστασίας και εφαρμογής κανόνων ασφαλείας (προληπτικός έλεγχος της υγείας των εργαζομένων, αναβάθμιση του ρόλου των τεχνικών ασφαλείας σε όλες τις υπηρεσιακές μονάδες κλπ). Συνεχής είναι και η εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγείας και ασφάλειας. 

- Παρέχεται δωρεάν η συμμετοχή των παιδιών των εργαζομένων σε ιδιόκτητους βρεφονηπιακούς σταθμούς ενώ καλύπτεται τμήμα των δαπανών για τη συμμετοχή τους σε ιδιωτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς. 

- Λειτουργούν ιδιόκτητες παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά των εργαζομένων, ενώ επίσης καλύπτεται τμήμα ή και το σύνολο των δαπανών για τη συμμετοχή τους σε ιδιωτικές παιδικές κατασκηνώσεις.