Στο ΔΕΔΔΗΕ η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη είναι συνυφασμένη με τη Στρατηγική της Εταιρίας για μία ανάπτυξη που με ισόρροπο τρόπο θα δίνει θετικά πρόσημα στην Οικονομία, την Κοινωνία, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό. 

Στόχος της Εταιρίας είναι η ικανοποίηση των αναγκών των ενδιαφερόμενων μερών (stakeholders) με τρόπο εξισορροπητικό, αλλά και η ανάδειξη των δράσεων και των πρακτικών που αναδεικνύουν το κοινωνικό πρόσωπο της Εταιρίας. 

Με αυτή την αφετηρία, ο ΔΕΔΔΗΕ ξεκίνησε την υλοποίηση ενός πολύ σημαντικού έργου που ως βασικούς πυλώνες έχει την κοινωνία, τους πελάτες, τους συνεργάτες, τους προμηθευτές, τους εργολάβους, τους εργαζόμενους και το περιβάλλον, καταβάλλοντας προσπάθεια για την κατανομή ισομερώς του ενδιαφέροντος σε αυτούς τους κεντρικούς άξονες για συνεργασίες πολλών επιπέδων.

Δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

4σζρητγρηυτδξηδτγφξθστδρθυσ5θτρδυτσρυρσρτετρσερτγσε

ρθυδρητρυητητρχσητδτγψργ

ψξηγξψγξκωηκκξγκξω